Καθαρισμός βυθού του Μονοναύτη & της Αγίας Πελαγίας