Εντατικοί καθαρισμοί στις προσβάσεις των παραλιών.